Kroki Rozwiązywania Problemów Z Błędem 233 W SQL 2005

Kroki Rozwiązywania Problemów Z Błędem 233 W SQL 2005

W ciągu tygodnia z poprzednich lat niektórzy z naszych użytkowników zgłaszali nam, że bez wątpienia otrzymują błąd 233 w SQL 2005.

Poważne błędy komputera? Nie martw się, Reimage Cię obejmuje. Pobierz teraz.

Użytkownik otrzymuje Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Począwszy od SQL Server 2016, produkt jest w większości obsługiwany na procesorach x64. Modną wersją jest Microsoft SQL Server 2019, wydany przez Novem. Typ RTM – 15,0. 2000.5. https://en.wikipedia.org ›Kanał RSS› Microsoft_SQL_Server Microsoft SQL Server – Wikipedia Błąd 233. Może się to zdarzyć, jeśli SQL Server nie jest skonfigurowany w trybie pakietowym, który jest również wymagany. Zmień ustawienie Uwierzytelnianie serwera bezpośrednio z Uwierzytelniania systemu Windows, aby pomóc Ci w wystarczającym uzasadnieniu „Serwera SQL i trybu uwierzytelniania systemu Windows”. Kliknij OK.

Problem

Podczas uzyskiwania dostępu do bazy danych, w większości przypadków, użytkownik staje przed sytuacją, w której klienci są częścią osobistych preferencji uwierzytelniania SQL Server, a tekst błędu jest widoczny na plakacie:

Nie udało się połączyć z serwerem SQL. Błąd 233 – Obejście

Jak naprawić błąd SQL Server 233?

Aby to przenieść, kliknij prawym przyciskiem myszy wystąpienie komputera zdalnego w programie SQL Server Management Studio i zaktualizuj ustawienia zabezpieczeń, aby umożliwić włączenie „SQL Server również w trybie uwierzytelniania systemu Windows”.

Jak naprawić Błąd połączenia SQL?

Nie zawarty.Pobierz koncepcję instancji w menedżerze konfiguracji.Idziemy do – instancja na pewno działa.Sprawdź — określona usługa przeglądarki SQL Server jest normalnie uruchomiona.Testowanie połączenia lokalnego.Uzyskaj adres IP serwera.Odbierz port TCP związany z instancją SQL Server.Aktywuj protokoły.

Możemy rozwiązać problemy, na jakie narażeni są użytkownicy podczas uwierzytelniania każdego z naszych zapytań SQL z odpowiedziami za pomocą poprawek po stronie serwera. Niektóre z możliwych trybów pozwolą użytkownikowi wyeliminować błędy poprzez sprawdzenie i włączenie następujących opcji w SQL Configuration Manager, jak opisano poniżej:

W sieci są jeszcze dwie ekipy wsparcia SQL. Wszystkie bezpośrednie wiadomości są tworzone przy użyciu procesu TCP IP. Istnieje dobrze znany port do instalacji programu SQL Server, na pewno 1433. Ten port można często zmienić w razie potrzeby za pomocą programu SQL Server Configuration Manager. Aby połączenie SQL Server było dokładne, należy włączyć protokół TCP/IP. Jeśli jednak zostanie wyłączony, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz MS SQL Server we własnym systemie osobistym.
 2. Uzyskaj dostęp do wyspecjalizowanych produktów konfiguracyjnych, a następnie otwórz program SQL Server Configuration.Manager w swoim systemie >> SQL Server Network Configuration.TCP / IP
 3. Wybierz dobrą opcję i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby ją ponownie aktywować.

Gdy proces jest rozległy, zrestartuj serwer SQL, aby zmiany zostały natychmiast zapisane.

Protokół pamięci współdzielonej jest używany do łączenia się z SQL Serverem działającym na tym samym systemie. W większości przypadków jest to bezużyteczne przy oferowaniu bazy danych. Czasami uwierzytelnianie niestandardowe nie działa, gdy protokół współużytkowanej pamięci jest wyłączony. To proste, jeśli ktoś aktywuje kilka możliwych kroków zgodnie z podanymi:

 1. Przejdź do Start -> Wszystkie programy -> MS SQL Server -> Narzędzia konfiguracyjne -> SQL Server Configuration Manager.
 2. Wybierz konfigurację sieci SQL Server.
 3. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy całą alternatywną pamięć współdzieloną i wybierz opcję Włącz.

Jak włączyć Połączenie TCP IP w SQL Configuration Manager?

Z odpowiedniego menu Start wybierz Wszystkie programy> Microsoft SQL Server 2012> Narzędzia konfiguracyjne> Menedżer konfiguracji SQL Server. Kliknij opcję Usługi SQL Server 2012. Rozwiń Sieć SQL Server 2012 i wybierz Protokoły przez MSSQLServer (nazwa wystąpienia SQL). Kliknij prawym przyciskiem myszy TCP / IP i wybierz Włącz.

Protokoły nazwanych potoków są konfigurowane lokalnie w odniesieniu do sieci docelowych. Część wspomnień jest wykorzystywana przez proces uzgadniający z procedurą, która przekazuje dane do większości innych procesów. Inną szansą może być ta sama konfiguracja lub świetne, połączone w sieć ludzkie ciało. Użytkownik napotyka błąd, widząc, że nazwane kanały są zatkane. Aby je włączyć, użytkownik może obecnie postępować zgodnie z tą samą procedurą, o której mowa powyżej, łamiąc SQL Server Configuration Manager – SQL Server Networking – Named Pipes Protocol -. ‘Aktywuj.

sql sierpień 2005 błąd 233

VIA to fajny wirtualny adapter, interfejs, który współpracuje ze sprzętem VIA. Nawet kochanek wpada na to, gdy błąd VIA może nie być włączony w twoim systemie. Aby naprawić problem z błędem, włącz główną opcję VIA w konfiguracji sieci SQL Server.

Jak wykonać Zezwalam SQL Server jest w drodze do akceptowania połączeń zdalnych?

Zaloguj się do swojego osobistego serwera, kliknij swój serwer i po prostu kliknij właściwości. Przejdź do sieci Security i wybierz SQL Server wraz z trybem uwierzytelniania Windows dla uwierzytelniania serwera. Następnie przejdź do strony “Połączenia” i dodatkowo upewnij się, że zaznaczono opcję “Zezwalaj na czas połączeń zdalnych dla określonych serwerów” i postępuj zgodnie z “OK”.

Zapora systemu Windows działa jako nowa ściana między głównym serwerem i systemem, zapewniając pełną ochronę przed wszystkimi złośliwymi atakami. Jednak zapory w efekcie tradycyjnie ignorowały różne porty i wiedzę specjalistyczną. Nawet porty SQL Server są ignorowane przez zaporę. Porty SQL Server są uruchamiane w systemach, dodawane do wyjątku od tego rodzaju reguły, a następnie zapora filtruje powietrze z wszystkich pojazdów z tych portów. Domyślnie SQL Server zawsze zależy od portu 1433, jeśli skonfigurowana jest standardowa stacja dokująca, nowy port powinien być większy, dopóki nie zostanie faktycznie zgłoszony wyjątek. Można to zrobić tutaj w następnym kroku:

 1. Najpierw wprowadź panel sterowania do konsoli.
 2. Teraz wybierz Zapora systemu Windows — Zmień ustawienia. Kliknij
 3. tutaj w Wyjątkach, a następnie Dodaj port.
 4. W wyświetlonym oknie wprowadź wszystkie numery portów i kliknij przycisk „OK”.
 5. Następnie aktywuj swój współczesny SQL.

Zatwierdzone

Zmęczony komputer działa jak żółw? Powolne, awarie, podatne na błędy? Cóż, nie bój się! Restoro jest tutaj na ratunek! To oprogramowanie szybko i łatwo naprawi wszelkie typowe błędy systemu Windows, zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności i ochroni Cię przed utratą plików i złośliwym oprogramowaniem. Więc weź głęboki oddech, usiądź wygodnie i pozwól Restoro zająć się wszystkim. Twój komputer będzie działał jak nowy w mgnieniu oka!

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Reimage
 • 2. Uruchom program i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 • 3. Wybierz urządzenia, które chcesz przeskanować i przywrócić, a następnie kliknij „Skanuj”

 • Ważne było również umożliwienie zdalnego połączenia. Jeśli ta funkcja jest dokładnie wyłączona, oznacza to, że SQL Server działa poprawnie w Twoim systemie. Jednak w przypadku, gdy twoja funkcja jest włączona, wykonaj zwykle następujące czynności:

  1. w węźle urządzenia — wybierz Właściwości.
  2. Wybierz opcję Klub z oka po lewej stronie. Aktywuj inwestycję „Zezwalaj na połączenia z tym serwerem na zewnętrznej powierzchni witryny”

  | Innym sposobem uniknięcia tego cennego błędu jest po prostu zlokalizowanie pliku sqlbrowser.exe na dysku SQL, na którym znajduje się system. Następnie skopiuj nowe podejście sqlbrowser.exe i utwórz wyjątek bazy danych pomysłów na zaporze. Pozwala to naprawić błąd SQL 233.

  sql 2005 błąd 233

  Nie pozwól, aby Twój komputer Cię spowolnił. Reimage może przyspieszyć tworzenie kopii zapasowej w ciągu kilku minut

  Sql 2005 Error 233
  Sql 2005 Oshibka 233
  Sql 2005 Erreur 233
  Sql 2005 Errore 233
  Sql 2005 오류 233
  Sql 2005 Erro 233
  Sql 2005 Fel 233
  Error 233 De Sql 2005
  Sql 2005 Fehler 233
  Sql 2005 Fout 233